Check in nơi làm việc bằng hình ảnh

Bài hướng dẫn các bạn hoàn thành công việc trong dự án làm việc mỗi ngày.

Bước 1: Truy cập vào dự án

Bước 2: Truy cập vào bảng tin check in

Để thực hiện được bước này bắt buộc, bạn cần có hình chụp bàn làm việc ngày hôm đó, hoặc video bàn làm việc ngày hôm đó.

Bước 3: Chọn hình check in bàn làm việc hôm nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *