Chấm công tại FJN Tech

Bước 1: Truy cập vào website bitrix.com

https://fjntech.bitrix24.com/

Tài khoản tại Bitrix được đăng ký bằng lời mời thông qua Gmail đã đăng ký gửi cho bạn HR tại công ty. Bạn nào chưa có nhắn hỏi bạn HR để được hướng dẫn đăng ký cập nhật Email để đăng ký tài khoản tại Bitrix24

Bước 2: Bắt đầu chấm công “bắt đầu giờ làm việc”

Bước này thao tác bấm vào cái đồng hồ phí trên màn hình bên cạnh cái tên người dùng cá nhân.

*Lưu ý: nếu đồng hồ chạy sai hãy liên hệ với ban điều hành hoặc IT kỹ thuật “Phương” để được hỗ trợ chỉnh sửa giờ của hệ thống máy tính

Click nút màu xanh lá cây “Bắt đầu giờ làm việc” hoặc “Tiếp tục ngày làm việc”

Ảnh dưới thể hiện bạn đang trong giờ làm việc

Bước 3: Giải lao trong lúc làm việc

Bấm nút NGHỈ GIẢI LAO

Kết thúc giải lao bấm “TIẾP TỤC”

Bước 4: Hoàn thành chấm công

Bấm nút đỏ “GIỜ KẾT THÚC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *