tách chữ khỏi nền trong photoshop

tách chữ khỏi nền trong photoshop

Trong Photoshop, có nhiều cách để tách chữ khỏi nền. Một trong số đó là sử dụng công cụ Magic Wand hoặc công cụ Lasso để chọn chữ và sau đó xóa nền bằng cách sử dụng công cụ Eraser hoặc công cụ Layer Mask.

Bước 1: Mở ảnh cần tách chữ và nền trong Photoshop.

Bước 2: Sử dụng công cụ Magic Wand hoặc công cụ Lasso để chọn chữ. Công cụ Magic Wand sẽ tự động chọn các điểm màu tương tự trong khu vực bạn chọn, còn công cụ Lasso cho phép bạn tự vẽ khu vực mà bạn muốn chọn.

Bước 3: Sau khi chọn chữ, bạn có thể sử dụng công cụ Eraser để xóa nền hoặc sử dụng công cụ Layer Mask để mask (gạch đi) nền và để chữ trong suốt. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Extract hoặc công cụ Pen tool để tách chữ khỏi nền.

Bước 4: Sửa chữn lại bất kỳ thay đổi nào cần thiết với các công cụ chỉnh sửa để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Bước 5: Lưu lại hình ảnh với định dạng mong muốn và hoàn thành.

Lưu ý: Tùy thuộc vào độ phức tạp của hình ảnh và chất lượng của hình, có thể cần sử dụng nhiều bước hoặc nhiều công cụ để tách chữ khỏi nền một cách chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *