06 lỗi teamviewer thường gặp và cách khắc phục

06 lỗi teamviewer thường gặp và cách khắc phục

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng TeamViewer có thể bao gồm:

 1. Lỗi kết nối: Không thể kết nối đến máy tính đích hoặc máy tính của bạn bị từ chối kết nối. Điều này có thể do cài đặt tường lửa hoặc các thiết lập bảo mật khác gây ra.
 2. Lỗi kết nối Internet: TeamViewer có thể không thể kết nối đến máy chủ TeamViewer do vấn đề với kết nối Internet của bạn.
 3. Lỗi phiên: TeamViewer có thể hiển thị lỗi “Phiên đã hết hạn” hoặc “Mã xác nhận không chính xác” do vấn đề với tài khoản hoặc phiên đăng nhập của bạn.
 4. Lỗi cập nhật: TeamViewer có thể không thể cập nhật đến phiên bản mới nhất do vấn đề với kết nối Internet hoặc cài đặt của bạn.
 5. Lỗi không thể mở cửa sổ kết nối: Không thể mở cửa sổ kết nối hoặc cửa sổ kết nối bị treo.
 6. Lỗi đồ họa: TeamViewer có thể không hiển thị đúng hoặc không thể hiển thị hình

Lỗi teamviewer

Cách khắc phục lỗi teamviewer

1. Lỗi kết nối đến máy tính đích

Lỗi kết nối không thể kết nối đến máy tính đích khi sử dụng TeamViewer có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 • Firewall: Cài đặt tường lửa hoặc các thiết lập bảo mật khác có thể chặn kết nối TeamViewer. Hãy kiểm tra cài đặt tường lửa và cho phép TeamViewer truy cập mạng.
 • Internet connection: Vấn đề với kết nối Internet của bạn có thể làm cho TeamViewer không thể kết nối đến máy tính đích. Hãy kiểm tra kết nối Internet và thử kết nối lại.
 • IP Address: Địa chỉ IP của máy tính đích có thể thay đổi hoặc có thể không được cấp cho máy tính của bạn, hãy kiểm tra địa chỉ IP và cập nhật nếu cần thiết.
 • Remote access disabled: Remote access đã bị vô hiệu hoặc chưa được bật trên máy tính đích, hãy kiểm tra và bật nó lên.
 • TeamViewer service: TeamViewer service có thể bị dừng hoặc không khởi động đúng trên máy tính đích, hãy kiểm tra và khởi động lại service
 • Port blocking: Các cổng cần thiết của TeamViewer có thể bị chặn bởi các thiết bị mạng hoặc router.

2. Lỗi kết nối Internet khi sử dụng TeamViewer

Lỗi kết nối Internet khi sử dụng TeamViewer có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 1. Vấn đề với cấu hình mạng: Vấn đề với DNS hoặc cấu hình IP có thể làm cho TeamViewer không thể kết nối đến máy chủ.
 2. Bộ định tuyến: Vấn đề với bộ định tuyến hoặc cấu hình firewall có thể chặn kết nối TeamViewer.
 3. Vấn đề với Internet service provider (ISP): Vấn đề với dịch vụ Internet cung cấp của bạn có thể làm cho TeamViewer không thể kết nối đến máy chủ.
 4. Vấn đề với phần mềm antivirus: Phần mềm antivirus có thể chặn kết nối TeamViewer.
 5. VPN: kết nối VPN có thể gây ra vấn đề trong kết nối TeamViewer.

Các giải pháp khắc phục có thể bao gồm:

 • Kiểm tra và sửa lại cấu hình mạng của bạn.
 • Kiểm tra bộ định tuyến hoặc firewall và cho phép TeamViewer truy cập mạng
 • Liên hệ với ISP để được hỗ trợ
 • Tắt hoặc chặn phần mềm antivirus trong khi sử dụng TeamViewer
 • Tắt VPN khi sử dụng TeamViewer

teamviewer

3. Lỗi phiên: TeamViewer có thể hiển thị lỗi “Phiên đã hết hạn”

Lỗi “Phiên đã hết hạn” khi sử dụng TeamViewer có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 1. Thời gian sử dụng đã hết hạn: Tài khoản TeamViewer của bạn có thể chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể và sau đó sẽ hết hạn.
 2. Tài khoản bị khóa: Tài khoản của bạn có thể bị khóa hoặc cấm sử dụng do vi phạm Điều lệ hoặc điều kiện sử dụng.
 3. Vấn đề với phiên đăng nhập: Vấn đề với tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập có thể làm cho phiên đăng nhập hết hạn.

Các giải pháp khắc phục có thể bao gồm:

 • Kiểm tra và cập nhật tài khoản TeamViewer của bạn để kiểm tra xem phiên sử dụng của bạn còn hạn chưa.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ TeamViewer để biết thêm chi tiết về tài khoản của bạn bị khóa hoặc cấm sử dụng.
 • Kiểm tra và cập nhật lại thông tin

4. Lỗi cập nhật: TeamViewer có thể không thể cập nhật đến phiên bản mới

Lỗi không thể cập nhật đến phiên bản mới khi sử dụng TeamViewer có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 1. Vấn đề với kết nối Internet: Vấn đề với kết nối Internet của bạn có thể làm cho TeamViewer không thể cập nhật đến phiên bản mới.
 2. Firewall: Tường lửa hoặc các thiết lập bảo mật khác có thể chặn kết nối cập nhật của TeamViewer. Hãy kiểm tra cài đặt tường lửa và cho phép TeamViewer truy cập mạng.
 3. Dữ liệu bị hỏng: Vấn đề với dữ liệu cài đặt hoặc tập tin cấu hình của TeamViewer có thể gây ra lỗi cập nhật.
 4. Phiên bản đang chạy: TeamViewer chạy trên máy tính của bạn có thể quá cũ, không hỗ trợ cập nhật đến phiên bản mới.
 5. Quyền hạn: Tài khoản của bạn có thể không có đủ quyền hạn để cập nhật TeamViewer.

Các giải pháp khắc phục lỗi cập nhật TeamViewer có thể bao gồm:

 • Kiểm tra và sửa lại cấu hình mạng của bạn.
 • Kiểm tra tường lửa hoặc thiết lập bảo mật khác và cho phép TeamViewer truy cập mạng
 • Sử dụng tùy chọn sửa chữa trong TeamViewer hoặc gỡ cài đặt và cài đặt lại
 • Kiểm tra phiên bản hiện tại của TeamViewer và so sánh với phiên bản mới có sẵn
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ TeamViewer để được hỗ trợ về việc cập nhật
 • Kiểm tra quyền hạn tài khoản và đảm bảo rằng tài khoản của bạn có đủ quyền hạn để cập nhật

Lưu ý: Nếu bạn cập nhật TeamViewer, điều này có thể mất một số tính năng của phiên bản cũ. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu các thiết lập và tập tin quan trọng trước khi cập nhật.

5. Lỗi không thể mở cửa sổ kết nối

Lỗi không thể mở cửa sổ kết nối khi sử dụng TeamViewer có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 1. Vấn đề với phần mềm: Vấn đề với phần mềm TeamViewer có thể gây ra lỗi không thể mở cửa sổ kết nối.
 2. Vấn đề với phần cứng: Vấn đề với thiết bị của bạn, chẳng hạn như card đồ họa, có thể làm cho TeamViewer không thể mở cửa sổ kết nối.
 3. Vấn đề với tường lửa: Tường lửa hoặc các thiết lập bảo mật khác có thể chặn kết nối của TeamViewer. Hãy kiểm tra cài đặt tường lửa và cho phép TeamViewer truy cập mạng.
 4. Vấn đề với quyền hạn: Tài khoản của bạn có thể không có đủ quyền hạn để mở cửa sổ kết nối.

Các giải pháp khắc phục có thể bao gồm:

 • Kiểm tra và cập nhật phiên bản TeamViewer để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
 • Kiểm tra và sửa lại cấu hình phần cứng của bạn

6.Lỗi đồ họa

Lỗi đồ họa khi sử dụng TeamViewer có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

 1. Vấn đề với thiết bị đồ họa: Vấn đề với card đồ họa hoặc driver của thiết bị đồ họa có thể làm cho TeamViewer không thể hiển thị đồ họa hoặc gây ra lỗi đồ họa.
 2. Vấn đề với bộ nhớ: Thiếu bộ nhớ hoặc quá tải bộ nhớ có thể làm cho TeamViewer không thể hiển thị đồ họa hoặc gây ra lỗi đồ họa
 3. Vấn đề với phiên bản: Phiên bản TeamViewer cũ có thể không hỗ trợ tính năng đồ họa mới hoặc có lỗi với các tính năng đồ họa cũ.
 4. Vấn đề với driver: Driver của card đồ họa hoặc thiết bị khác có thể là cũ hoặc không tương thích với phiên bản TeamViewer mà bạn đang sử dụng.

Các giải pháp khắc phục có thể bao gồm:

 • Cập nhật driver cho card đồ họa hoặc thiết bị khác từ trang web của nhà sản xuất. Bạn có thể tìm và tải driver mới nhất từ trang web của nhà sản xuất cho card đồ họa hoặc thiết bị khác.
 • Cập nhật phiên bản TeamViewer để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất có hỗ trợ tính năng đồ họa mới.
 • Kiểm tra và sửa lại cấu hình bộ nhớ của bạn
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ TeamViewer để được hỗ trợ về việc hiển thị đồ họa.
 • Sử dụng chức năng sửa chữa hoặc gỡ cài đặt TeamViewer và cài đặt lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *