3 cách sửa lỗi product activation failed office 2016

3 cách sửa lỗi product activation failed office 2016

“Product activation failed” là một lỗi thường xuất hiện khi bạn cố gắng kích hoạt bản quyền của Office 2016 trên máy tính của bạn. Lỗi này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như sai mã kích hoạt, thiết bị không có kết nối Internet hoặc lỗi với các tập tin cài đặt Office. Nó có thể không cho bạn sử dụng Office hoặc giới hạn chức năng.

3 cách sửa lỗi product activation failed office 2016
  1. Kiểm tra Key cho Office 2016: Kiểm tra lại mã kích hoạt của Office 2016 của bạn để đảm bản rằng bạn đã nhập đúng mã. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập mã chính xác và tránh các lỗi nhập liệu.
  2. Kiểm tra Internet connection: Lỗi xác thực sản phẩm có thể xảy ra khi kết nối Internet của bạn không ổn định hoặc không được kết nối. Đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet tốt và thử kết nối lại máy tính của bạn.
  3. Sử dụng tool sửa lỗi Office: Có nhiều công cụ sửa lỗi Office có sẵn trên Internet, chúng có thể giúp bạn sửa lỗi kích hoạt sản phẩm và giải quyết các vấn đề khác với Office. Hãy tìm một công cụ sửa lỗi Office tin cậy và thực hiện theo hướng dẫn để sửa lỗi của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *